Restaurativna stomatologija i endodoncija

Restaurativna stomatologija I endodoncija

Lečenjem kanala korena zuba sa obolelom / inficiranom pulpom I restauracijom zuba kompozitnim materijalima („bele plombe“) I trudimo se da kada god je to moguće potpuno funkcionalno I estetski zbrinemo zube na najkonzervativniji način.Teže slučajeve sa većim destrukcijama zubnog tkiva zbrinjavamo protetski I implantološkim zahvatima.