Dečija stomatologija

Dečija stomatologija

U radu sa decom se prvenstveno trudimo da zadobijemo poverenje nasim malih pacijenata, kroz igru ih navikavamo na posetu stomatologu kao na normalnu pojavu. Saniramo zubiće i  obučimo ih i motivišemo da redovno i pravilno održavaju oralnu higijenu.